15 wrz 2020
4 minuty

Produkt z wariantami


Produkty z wariantami w sklepie WordPress WooCommerce


Produkty z wariantami

Produkty z wariantami są rodzajem produktu w WooCommerce, który umożliwia oferowanie zestawu wariantów produktu, z kontrolą cen, zapasów, zdjęć dla każdej odmiany. Mogą być używane do wyrobu takiego jak koszulki, gdzie można zaoferować różne rozmiary oraz różne kolory.


Ustawianie typu produktu

Aby dodać zmienny produkt, utwórz nowy produkt lub edytuj istniejący.

 1. Przejdź do: Produkty.
 2. Wybierz przycisk Dodaj nowy lub Edytuj istniejący produkt.
 3. Wybierz opcję Produkt z wariantami z listy rozwijanej Dane produktu.

Dodawanie atrybutów, które będą używane dla wariantów

W sekcji Atrybuty dodaj atrybuty przed utworzeniem odmian – użyj atrybutów globalnych, które są widoczne dla całej witryny lub zdefiniuj niestandardowe specyficzne dla produktu.

Atrybuty globalne

Aby użyć atrybutu globalnego:

 1. Wybierz atrybut z listy rozwijanej i kliknij Dodaj.
 2. Wybierz opcję Zaznacz wszystko, aby dodać wszystkie atrybuty do produktu zmiennego (jeśli dotyczy).
 3. Zaznacz pole Dla wariantów, aby poinformować WooCommerce o swoich odmianach.

Własne atrybuty specyficzne dla produktu

Jeśli dodasz nowe atrybuty specyficzne dla tego produktu:

 1. Wybierz atrybut produktu niestandardowego i Dodaj.
 2. Nazwij atrybut (np. Rozmiar),
 3. Ustaw wartości oddzielone pionową kreską (np. małe | średnie | duże)
 4. Włącz pole wyboru Dla wariantów.
 5. Zapisz atrybuty.

Dodawanie wariantów

Aby dodać wariant, przejdź do sekcji Warianty w polu Dane produktu.

Ręczne dodawanie wariantów

1. Wybierz Dodaj wariant z menu rozwijanego i kliknij Idź

2. Wybierz atrybuty dla swoich wariantów. Aby zmienić dodatkowe dane, kliknij ikonę trójkąta, aby rozwinąć odmianę.

3. Edytuj dowolne dostępne dane. Jedyne wymagane pole to cena regularna.

4. Zapisz zmiany.


Edytowanie wielu wariantów

Jeśli masz więcej niż 10 odmian, użyj przycisków, aby przejść do przodu i do tyłu po liście. Za każdym razem, gdy przechodzisz do nowego zestawu odmian, poprzedni zestaw zostaje zapisany. Zapewnia to zapisanie wszystkich danych.


Ustawianie domyślnych ustawień

Zalecamy ustawienie domyślnych ustawień preferowanych dla odmian. W tym przykładzie nie mamy ustawionych wartości domyślnych, więc użytkownicy mogą wybrać dowolny kolor i rozmiar bezpośrednio ze strony produktu.

Jeśli chcesz, aby wybrana została pewna odmiana, gdy użytkownik odwiedza stronę produktu, możesz to ustawić. Umożliwia to również automatyczne wyświetlanie przycisku Dodaj do koszyka na stronach zmiennych produktów.

Domyślne ustawienia można ustawić tylko po utworzeniu co najmniej jednej odmiany.


Dane wariantów

Każdy wariant może mieć przypisane:

 • Włączony – włącz lub wyłącz wariant.
 • Do pobrania – jeśli jest to wersja do pobrania.
 • Wirtualny – jeśli ten produkt nie jest fizyczny lub wysłany, ustawienia wysyłki zostaną usunięte.
 • Cena regularna (wymagana) – cena tego wariantu.
 • Cena sprzedaży (opcjonalnie) – ustaw cenę tego wariantu, gdy jest w promocji.
 • Klasa podatkowa – klasa podatkowa dla tego wariantu. Przydatne, jeśli oferujesz warianty obejmujące różne przedziały podatkowe.
 • Pliki do pobrania – widoczne gdy wybrano opcję Do pobrania. Dodaj pliki do pobrania klientom.
 • Limit pobrań – widoczne gdy wybrano opcję Do pobrania. Ustaw, ile razy klient może pobrać pliki. Pozostaw puste dla nieograniczonego pobierania.
 • Ważność wygaśnięcia pobierania – widoczne gdy wybrano opcję Do pobrania. Ustaw liczbę dni przed upływem czasu pobierania po zakupie.

Magazyn

 • SKU – jeśli używasz SKU, ustaw SKU lub pozostaw puste, aby użyć SKU produktu.
 • Zarządzać stanem magazynowym? – zaznacz pole, aby zarządzać magazynem na poziomie wariantów.
 • Stan magazynowy – widoczne gdy wybrano opcję Zarządzaj zapasami. Wprowadź ilość na stanie dla danego wariantu lub pozostaw puste, aby użyć ustawień produktu.
 • Pozwalać na zamówienia oczekujące – wybierz sposób obsługi zleceń.
 • Próg niskiego poziomu stanu magazynowego – wprowadź numer, przy którym chcesz otrzymywać powiadomienia.
 • Sprzedawany pojedynczo – pozwól sprzedać tylko jeden produkt na zamówienie. (To ustawienie jest używane dla całego produktu. Nie można ustawić określonego wariantu, aby był sprzedawany tylko raz na zamówienie).

Dodawanie zdjęć do wariantów

 1. Rozwiń wariant.
 2. Kliknij niebieski symbol zastępczy obrazu (zrzut ekranu).
 3. Wybierz obraz, którego chcesz użyć.
 4. Zapisz.